Zpráva z ARTfestu 2018

Zpráva z ARTfestu 2018

modre banany napřič

„První stánek, u kterého jsme se opravdu zastavili. Zrovna tohle by si zasloužilo nějakou cenu. Od této chvíle se na banánové krabice budeme dívat úplně jinak. Konečně něco pozitivního. Máte pěkné sako. Mně to přijde geniální. Nejvíc kreativní!“

ALE

Směrem k naší tvorbě byly vyjádřeny také nesouhlasné postoje. Jednalo se o apel na nutnost signování uměleckých děl a kritiku nadměrného používání reklamní grafiky jiných autorů na úkor vlastního rukopisu a s tím související varování nad hrozbou autorského sporu.

modre banany napřič

Kritika vyzývá k obhajobě

Vzhledem k povaze uměleckého díla je nevyhnutelné konfrontovat svou tvorbu s ustálenou praxí koloběhu všedních dní a rozličnými názory diváků. Ale dostat se s obyčejnou kartonovou krabicí až za hranici zákona, to je skutečně kuriozní. Na veletrhu jsme od vás slyšeli jak také sbíráte krabice, banánovky má doma prostě každý. Národní popularita banánových krabic byla jednou z hybných sil opodstatňující vznik našeho studia. Chtěli jsme vytyčit doposud neobjevený způsob reflexe tohoto fenoménu a rozvinout ho až do formy vizuálního obrazu na stěnách vašich domů. Ale třeba jsme to nebyli my, kdo s tímto objevem přišel jako první a koláže z banánových krabic byly ztvárněny již dříve před námi. V tom případě jsme si jisti, že byste autory takového umění jen stěží hledali na Papue Nové Guinei či Velikonočních ostrovech, protože by zajisté byli opět a jedině z České republiky. Pozice banánových krabic jako společného jmenovatele drobné tvořivosti, kutilství a experimentální svépomoci v kontextu české lidové kultury je rozhodující okolností naší obhajoby. Krabice od banánů aspiruje na zařazení mezi národní symboly.

Autorský zákon jsem četl, ale už jsem ho zapomněl. Zabývat se otázkou kdo přesně stojí za původním designem té či oné kartonové krabice je ve snaze o rozvinutí tohoto fenoménu do vlastního uměleckého pojetí nedůležité. Prakticky pro nás příběh banánových krabic začíná ve chvíli, kdy je vyhrabeme z kontejneru. Je to jako najít poklad, jsme vtaženi do přítomného okamžiku. Ve skutečnosti jsme banánové krabice ale přestali sbírat, protože už teď jich máme tisíce! Bylo by neférové dostat se do autorského sporu jen s jedním konkrétním grafikem či firmou – jak by k tomu pak přišli ty stovky dalších ovocnářských společností? Vykrádání cizích nápadů také nepřipadá v úvahu, je zde snad někdo další kdo také tvoří koláže z banánových krabic? Jsme příliš pozitivní, aby nás dokázala znejistit hrozba autorského sporu. Mějte ovšem na paměti, že naše studio má soutěživou povahu, je to převlečený býk. V případě reálného obvinění nebudeme váhat rozšířit naši působnost až do oblasti autorského práva. Budeme se jmenovat „Vizuální studio a advokátní kancelář Banánová krabice – JUDr. Jonáš Holub“ a uspořádáme výstavu rovnou v soudní síni.

Snažit se pohlížet na umělecké dílo skrze srozumitelný rukopis znamená uchopit jeho potenciál za špatný konec. Mým cílem je se z rukopisu co nejvíce vymanit a dokázat ho omezit jen na nezbytná množství vlastních rozhodnutí, která jsou potřebná ke zrození provázaného systému, aby díky své celistvosti mohl existovat jako svébytný celek sám o sobě. Za oprávněnou kritiku můžete považovat nedostatečný stupeň dosaženého vývoje tohoto způsobu řešení, nikoli celý tento přístup samotný a to z důvodu, že je pro mě přirozené rozvíjet ho i v dalších oblastech mé volné tvorby. My víme co děláme, naše tvorba nepodléhá náhodě. Obrazy diváka přitahují a svádějí k zábavné imaginární hře, ale samotný tvůrce je v nich skrytý. Podobný záměr sledují například dnešní digitální technologie, nebo architektura. Aby výsledný produkt plnil správně svoji funkci tak musí být nenápadný a uživatele nezatěžovat svou existencí. V tom spočívá kouzlo jemných, důmyslných a osovobozujících metod, kterým patří budoucnost. Víte, lidé mají naši práci rádi. Tato jednoduchá skutečnost je pro nás závazkem neváhat pokračovat v našem dosavadním stylu jako doposud. O Madonně se také říká že neumí zpívat, ona ale přesto dobyla svět.

Dilema podepsat či nepodepsat obraz je typickým příkladem vnitřního konfliktu, tedy nekonečné nestability našich rozhodnutí mezi rozdílnými stanovisky. Umělec, jinými slovy kouzelník vytrvale zpochybňující realitu nakonec stejně slevuje ze své náročnosti a ve finále celého procesu přistupuje na poslušný úkon zasignování nikoli dokončeného, ale vzhledem k jeho nedokonalé podstatě věčně rozdělaného uměleckého díla. A pozor, dá – li se na rukopis pohlížet jako na zobrazovací metodu nemoci, tak samotný podpis může znamenat přímé napadení obrazu nemocí. Správně by spolu s kritikou absence signatur měla přijít také rada jakým písmem, velikostí, barvou a na jakém míste obraz označit. V umění nestačí, aby se tato rozhodnutí stala nahodilými pohnutkami jak tomu může být třeba v případě signování úředních dokumentů. Umělec si nejprve musí klestit cestu, než spatří záblesk vášně, která ho přiměje zrealizovat právě ten nejlepší možný nápad. Pokud je signování obrazů opravdu nezbytné, tak se Banánová krabice začne podepisovat slovem „BANKSY“. Toto jméno zná celý svět, ale nikdo na světě neví, kdo se za ním skrývá.

Zatímco návštěvníci veletrhu si v našem stánku přišli jako v umělecké Továrně Andyho Warhola, tak my jsme si při nedávné návštěvě dadaistické kreativní laboratoře přišli přesně jako v Banánové krabici. Rovnice banán rovná se Warhol je zastaralá, vždyť my přece děláme něco zcela jiného! Ale nejsme v tom sami, každý jednou skončí v propadlišti dějin módně zvaném retro styl. Je to osud, neboli jistota že golfový míček zapadne do jamky. Tato napínavá pouť na světle světa nás nutí odhalovat neobjevené věci způsobem, který dává našemu úsilí smysl je hledat. Říká se, že kde je vůle, tam je cesta. Jde o to prolomit realitu vstupem do přítomnosti a zprostředkovat stav věcí tak jak jej vnímáme my. Setrvávání v nostalgickém povzdechu nad uměleckými díly které pozbyly svou aktuálnost zastiňuje pohled na originalitu autorů, jejichž díla vznikají teď. Na světě neexistuje nikdo, kdo by neznal Warhola. Myslíme si, že tento moment by se měl stát počátkem konce jeho slávy. Odvažme se zapomenout, že někdy existoval nějaký Warhol.

DSC00874

Kde jsme chybovali, v čem jsme nebyli stoprocentní a jaké nám tento veletrh připsal na konto trapasy? Aby Artfest nebyl nuda, tak do role jeho hlavního mediálního partnera byli povoláni profesionálové na slovo vzaté, BLESK! Redakce tohoto bulvárního plátku s námi udělala rozhovor, ve kterém se dozvíte dokonce i to, co je pravda. Já se ovšem ptám na něco jiného – proč jsou lidé zvědaví??

.

Na Ateliér Art festivalu 2018 byly stráveny 2 noci v autě a dohromady rozdáno 8 trsů banánů, 2 balíčky bonbonů a rovných 400 vizitek!

DSC00838

dětský koutek

Děkujeme Vám za čas strávený s Banánovou krabicí na Ateliér Art Festivalu 2018. Ať i Vám všem se daří!

MEZI SOCIALNI SITĚ BANANY BEZ POZADI

Jonáš Holub

Je čas jít s plátnem na trh.

MEZI SOCIALNI SITĚ BANANY BEZ POZADI

modre banany napřič

 7. Pátek – Neděle 9. Září 2018, Výstaviště Praha Holešovice

modre banany napřič

Konečně Vás můžeme pozvat na opravdový výtvarný veletrh. Ateliér Art fest 2018 je druhým ročníkem mezinárodního veletrhu současného umění, jehož parametrům se nevyrovná žádná umělecká akce podobného druhu v České republice. Očekávejte seriozní, vypropagovanou a rozměrnou událost, nikoli drobné stánkařství v nevyhovujících podmínkách ulice.

Veletrh se uskuteční v Průmyslovém paláci v Praze Holešovicích, tedy na místě které je k výstavním účelům přímo navržené. Otevřeno bude od pátku do neděle a do celkového počtu více jak 250ti vystavovatelů přijede svou tvorbu představit také řada umělců ze zahraničí. Já osobně se nejvíce těším na doprovodný program plný hudebních koncertů, výukových přednášek a moderovaných diskuzí.

Se všemi vystavovateli se můžete dopředu seznámit přímo na stránkách veletrhu, kde má každý umělec vytvořen svůj profil s ukázkou vlastní tvorby. Informace z internetových profilů včetně instrukcí týkající se doprovodné aukce uměleckých děl budou přeneseny do výstavního katalogu, který u příležitosti konání veletrhu vychází v tištěné podobě a jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout tady.

Náplň výstavní plochy Banánové krabice bude plná vzácností, pokladů a překvapení. Oblečeni budeme ve výrazném výstavním kostýmu a každého kdo nás navštíví obdarujeme precizně vystřiženou vizitkou a občerstvením, na výběr bude ovoce, voda nebo čokoláda. Ve stánku plánujeme promítat videoprojekci a pro Vaše deti jsme připravili malý ateliér, aby si z banánových krabic mohly také vytvořit své vlastní obrazy.

Umělecký veletrh Ateliér Art Fest 2018 se stává třetí veřejnou událostí, na které Banánová krabice od svého vzniku zanechává svou stopu. Na místě si z přijímaných podnětů budeme dělat poznámky, abychom měli dostatek materiálu pro sepsání závěrečného zhodnocení, které přineseme později. Teď ale ještě čtěte dále…

artfest-katalog

Smyslem naší práce je umělecká reflexe kartonových krabic na přepravu
ovoce. Vizuální kultura výrazných nápisů a jednodochých obrázků natištěných na kartonových krabicích je velice sugestivní a svádí nás k vynalézavé hře o nové variace na jejich původní vzhled. Balancováním na síti těchto možností vychytáváme průsečík koexistence odlišností v jejich vzájemném střetu. Spojujeme věci, které se k sobě nehodí. Organizujeme chaos do formy.

Původní kostru kartonové krabice uvolňujeme do rozkladu a zbytky tvarů
sestavujeme v rub a líc. Dávkováním poměru mezi náhlým zvratem a zklidněním vytváříme dynamiku vizuálního rytmu, který v divákovi natahuje strunu vtipu a odhaluje podstatu krásy plodů ovoce. Spolu s obrazovou tvorbou zpracováváme téma krabic na přepravu ovoce i do slohové formy a způsob prezentace naší práce navenek obohacujeme o příchuť dnešního byznysu a marketingu. Jsme multitalentovaní. Pro jednu zálibu nestíháme druhou a všechno si děláme sami.

Největší vášní je pro nás sbírání krabic na našich mezikontinentálních
výpravách. Krabice obíhají po světě, takže ani my, jako jedna z částí
tohoto fenoménu nemůžeme zůstat na jednom místě. Touto cestou bychom se
chtěli dopracovat k vytvoření naprosto unikátní sbírky obrazů
přibližujících domácímu publiku kus exotiky opačného koutu světa, který
kartonové krabice spolu s ovocem dovážejí. Zprostředkovat neočekávané
setkání s neznámým, zkoncentrovat rozmanitost světa.

Naše tvorba není o vytváření samostatných uměleckých děl mezi kterými
neexistuje souvislost. Jednou vyčerpané nápady dále nepoužíváme a hotová řešení jsme opustili, protože v následujícím okamžiku již prestala být aktuální. Chceme říci, že my do světa současného umění přinášíme zcela novou, živoucí a doposud neobjevenou identitu. A stojíme před velikým úkolem, jak naprosto z ničeho privést na svět skutečně osobité, celistvé a rozsáhlé dílo.

Na Artfest jsme připraveni.

poukaz na vstupenku

POUKAZ SI VYTISKNI A UKAŽ NA POKLADNĚ

.

OPENARTFEST.CZ

zpět na seznam publikovaných článků